Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
7375 44ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamagolek22 magolek22

December 01 2019

6157 357e
Reposted fromkarahippie karahippie
2336 5dae 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

November 29 2019

8697 ea68 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
6229 9f8f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viashakeme shakeme
2933 0f93 500
Malcolm T. Liepke, In Her Arms, 2017, Pontone Gallery 
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer
8918 6aea 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer

November 27 2019

Gorzkim życiem objawia się śmierć
Przynajmniej wiem jak jej na imię

November 26 2019

4662 dc29 500
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viagreywolf greywolf

November 24 2019

Jeśli w jakimś miejscu na świecie jest królestwo klamek i są one piękne, potężne i zachwycają, to wiem gdzie znajduje się klamek władza socjalistyczna. Polskie Radio 2, studio nagraniowe na ulicy Modzelewskiego w Warszawie. Ciosany, niezgrabny budynek, w którym można spotkać, prócz wszechobecnej boazerii,niestandardowe klamki. Osiągają długość do 30- 40 cm, są metalowe, grube i funkcjonalne. Mieć taką w dłoni, to jak mieć w dłoni berło, władzę. Oprzesz się o nią i nie wiesz czy nie będzie to wyrok dla tysięcy. Położysz na takiej ciężar i słysząc - NIE TERAZ! - uciekniesz pospiesznie. Taką też otworzysz drzwi wyjątkowe, do serca co do rytmu twoich uczuć bije. 
Klamki są może nawet ważniejsze niż klucze.
8286 850c 500
Reposted fromthetemple thetemple
Stanęła mi w gardle
i nie mogę oddychać
samotn
ość
7805 2052 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamirando mirando
9445 d09d
Reposted fromlaters laters viaheima heima
9135 68a5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viarhubarbrr rhubarbrr
Jak cudowne jest życie jaszczurek, co w sytuacji zagrożenia chowają się w kamieniach. Cicho, wilgotno, intymnie a jedyny ruch to ten smukły ogon delikatnie przemykający w ciemnych szczelinach. Skoro kamień nie spada mi z serca, to może ja pod nim, jak ta jaszczurka, powinienem skryć się przed światem. Schować się pod własnym sercem - ciążącym mi, zimnym, spoconym głazem.

November 22 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl