Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

1631 0f80
Reposted fromRowena Rowena
1639 4730
Reposted fromRowena Rowena
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
1010 6419
1604 e27c

November 04 2018

6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaMojeZwoje MojeZwoje
6647 363c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viae-modalna-art e-modalna-art
5634 12a3 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaiblameyou iblameyou
8559 23a7
Reposted from4777727772 4777727772
8752 6ced 500
Reposted from4777727772 4777727772
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viaszydera szydera

November 01 2018

Święto zmarłych świętuję bardziej jak święto umierających

October 31 2018

3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viaMerrry98 Merrry98
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialaluna laluna
0595 f2b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
Kiedyś spał u nas na wycieraczce. Naprawdę. Przyszedł w trzeciej fazie upojenia i płakał. Ten mu nagotował pulpetów w sosie pomidorowym, cały półmisek, to się prawie zadławił. Normalnie łapami z tej michy, cały uwalony. Wódkę pił jak wodę. Normalny człowiek jak pije, to pije, jest szczęśliwy, potem płacze a na końcu rzyga. A ten po drodze jeszcze tańczy, ryja drze - Don Kichota śpiewa, całuje uczniów po stopach, płacze, zdobywa świat, przegrywa kochanka w karty, a potem rozbiera się i śpi na wycieraczce. Takie mu się uruchamiają tryby.
2060 a337
Reposted fromlittlestories littlestories viaurszulka urszulka
2970 dcea 500
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
Był bardzo chory, tak chory, że nie można było bardziej. Udowodnił to umierając.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl