Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

2832 48f9
Reposted fromkarahippie karahippie viazielonykot zielonykot
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

1114 639d 500
Reposted fromkarahippie karahippie
1116 a7ab 500
Reposted fromkarahippie karahippie
1495 b2aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk

January 18 2020

Mam kilka pięknych wspomnień znad Lago di Garda. Na przykład to, gdy leżeliśmy na rozgrzanym od włoskiego słońca kamieniu i czytaliśmy sobie nawzajem listy miłosne poetów, raz po raz spoglądając w swoje oczy. Jest też to, kiedy w środku nocy uciekliśmy na mostek przy plaży, podziwialiśmy rozgwieżdżone niebo i odległą łunę tych uroczych miasteczek z wąskimi uliczkami. Czas odmierzały kolejne promienie znudzonej latarni, puszczane regularnie i wolno. Jezioro gładkie jak stół. Jak Twoja skóra. Mam kilka pięknych wspomnień - to tyle co dzisiaj mam.
Reposted bymothsdevourer mothsdevourer
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viamagolek22 magolek22
3614 d7ca
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
5587 9d0d 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viapunisher punisher
3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viahavingdreams havingdreams
3391 b2b2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahavingdreams havingdreams
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapanimruk panimruk
Reposted fromshakeme shakeme

January 15 2020

0099 fe96 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
8030 3c1f
3622 9e78 500
Reposted fromcvx cvx viamagolek22 magolek22

January 10 2020

5292 e2b5
Reposted fromeffic effic

December 27 2019

0974 4b1a
Reposted frommiischa miischa viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl