Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2020

2504 1703 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
0537 d829 500

March 06 2020

1910 8687
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22

February 24 2020

7925 6473 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaeffic effic
8935 71bd 500
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer

February 21 2020

Są rzeczy, których można się spodziewać, są też takie, których spodziewać się nie można. Podczas swoich podróży spotkałem się też z rzeczami, których spodziewać się nie wypada, ale i z takimi, których spodziewać się nie należy. Podczas nauki na jednym z zapomnianych już uniwersytetów, w bibliotece, która przechowywała wiedzę zakazaną i uważaną przez wielu za nienaturalną czytałem o rzeczach, których spodziewanie się jest wręcz zabronione, spodziewania się ich nalezy unikać.
Można by powiedzieć, że jestem całkiem obeznany w temacie oczekiwania, spodziewania się i niespodzianek. Ale ogarnięcie tego, że Makuła wrzucił na tubę materiał z Wiedźmina Trzeciego jest nawet poza mną.

February 19 2020

2786 8b4c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
Nie lubię gdy ktoś robiąc sobie samojebkę patrzy na ekran zamiast na obiektyw, pokazując dokładnie na czym mu bardziej zależy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
I wszystko mi się zawaliło. W jednej chwili. Cały świat. Z pustką w oczach i z tępo rozchylonymi ustami wsiadłem w tramwaj. Nie wiem już czy chciałem jechać przed siebie, czy na pętlę. 
0874 34ec 500
Reposted fromeffic effic

February 16 2020

4796 d33c
Reposted fromkarahippie karahippie
4827 6468
Reposted fromkarahippie karahippie
5290 cc3a
Reposted fromkarahippie karahippie
W ogrodach samotności mych pysznych, rozważam pamięć w kategorii hołdu wobec zdarzeń.
I jak to się ma wobec twierdzenia, że trwałość pamięci jest miarą rozpaczy?

February 11 2020

Jak to jest, że korki w ogóle są? Po prostu jedźcie przed siebie, jeden po drugim.
Reposted fromthetemple thetemple

February 10 2020

9005 725f 500
Reposted fromhrafn hrafn viausagiaddict usagiaddict
8620 ec06
Reposted fromDennkost Dennkost viaPolinda Polinda
8695 1976 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl