Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

2786 8b4c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
Nie lubię gdy ktoś robiąc sobie samojebkę patrzy na ekran zamiast na obiektyw, pokazując dokładnie na czym mu bardziej zależy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
I wszystko mi się zawaliło. W jednej chwili. Cały świat. Z pustką w oczach i z tępo rozchylonymi ustami wsiadłem w tramwaj. Nie wiem już czy chciałem jechać przed siebie, czy na pętlę. 
0874 34ec 500
Reposted fromeffic effic

February 16 2020

4796 d33c
Reposted fromkarahippie karahippie
4827 6468
Reposted fromkarahippie karahippie
5290 cc3a
Reposted fromkarahippie karahippie
W ogrodach samotności mych pysznych, rozważam pamięć w kategorii hołdu wobec zdarzeń.
I jak to się ma wobec twierdzenia, że trwałość pamięci jest miarą rozpaczy?

February 11 2020

Jak to jest, że korki w ogóle są? Po prostu jedźcie przed siebie, jeden po drugim.
Reposted fromthetemple thetemple

February 10 2020

9005 725f 500
Reposted fromhrafn hrafn viausagiaddict usagiaddict
8620 ec06
Reposted fromDennkost Dennkost viaPolinda Polinda
8695 1976 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
0051 ded7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

February 04 2020

Zamówiłem słuchawki amerykańskiej marki, chińskiej produkcji z ich jedynego europejskiego magazynu w Niemczech. Przesyłkę dostarcza francuska poczta, ale obserwować ją mogę tylko przez rosyjską stronę ponieważ jestem w Polsce.Przesyłka się opóźnia. Do kogo i w jakim języku pisać?

January 27 2020

Chciałbym kupić sobie okulary z głośnikami, ale się boję
1807 5d88 500
Cult Classic" Amy & Spenser Shot by Madison Krieger for VISCERAL
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamagolek22 magolek22
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viamagolek22 magolek22
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl